Destination Vemdalen AB

Längdguide

40 SEK

I längdguiden hittar du information om all våra spårcentraler som finns i destinationen. Här finns det information om vilka längder som finns på respektive spårcentral samt vilken svårighetsgrad, om det finns elljus och hur lutningen ser ut på de olika slingorna. Längst bak i guiden hittar du även längdtips från ”locals”. Trevlig tur!